δείγμα κατασκευαστικών σχεδίων


Μία καλή πρόταση θα πρέπει να είναι εξίσου καλή και μετά την εφαρμογή της. Διαφορετικά, είναι μάλλον άχρηστη.

Οι καλοί και έμπειροι τεχνίτες και συνεργεία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί άψογα ένα έργο, θα πρέπει όμως να στηριχτούν σε ευανάγνωστα και λεπτομερή κατασκευαστικά.

Ελάχιστοι επαγγελματίες του χώρου δίνουν την απαιτούμενη σημασία στο τεύχος των κατασκευαστικών σχεδίων. Πολλές φορές αυτό που θα παραδόσουν στους τεχνίτες, είναι πρόχειρα σκαριφήματα, φτιαγμένα στο πόδι.

Ένα πλήρες και οργανωμένο τεύχος κατασκευαστικών σχεδίων είναι απαραίτητο, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη στο στάδιο της εφαρμογής, να βοηθηθούν οι τεχνίτες και να προχωρήσει γρήγορα το έργο, ακόμη κι αν απουσιάζει ο επιβλέπων μηχανικός.
Είναι δε απαραίτητα, στην περίπτωση που την επίβλεψη την αναλαμβάνει άλλος συνάδελφος.

Ένα μικρό δείγμα κατασκευαστικών σχεδίων του γραφείου για μία ανακαίνιση λουτρού είναι το παρακάτω.

Ανάλογα σχέδια για οποιαδήποτε κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σε ένα εργοτάξιο, από τις κατασκευές με γυψοσανίδα, την τοποθέτηση πλακιδίων, ως τα σχέδια κατασκευής επίπλων, παραδίδονται στους αντίστοιχους τεχνίτες και στους ιδιοκτήτες.

Με αυτό τον τρόπο υπάρχει πλήρης έλεγχος και από εσάς τους ίδιους, στην πιστή εφαρμογή των σχεδίων και αποφεύγονται λάθη και αστοχίες, που αλλιώς είναι πολύ εύκολο να γίνουν.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες του γραφείου και επιλέξτε την κατάλληλη για εσάς.