Το χρώμα θα μπορούσε να περιγραφεί ως εκπομπή φωτεινή  ορισμένου μήκους κύματος.

Το κόκκινο  έχει το μεγαλύτερο μήκος κύματος από όλα τα ορατά χρώματα και την πιο χαμηλή συχνότητα δόνησης, ενώ το ιώδες (βιολετί) έχει το μικρότερο μήκος κύματος και την υψηλότερη συχνότητα δόνησης. Όλα τα άλλα χρώματα του ορατού φάσματος (ή χρώματα της ίριδας), που είναι με τη σειρά το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το ανοιχτό κυανό και το κυανό βρίσκονται ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο.

Οι δονήσεις των χρωμάτων επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό είτε θετικά είτε αρνητικά, όπως και όλες οι μη ορατές ακτινοβολίες.

Τα χρώματα ασκούν μια συναισθηματική επίδραση που εκφράζεται από τις ίδιες τις αντιδράσεις μας σε αυτά. Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, είναι πολύ πιθανό να συνδέουμε κάθε χρώμα με κάποιο συγκεκριμένο αίσθημα, συμπεριφορά, μάθημα, πράξη, εμπειρία ή γεγονός από το παρελθόν μας. Αυτό συνέβαινε πάντα, σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Design for Happiness.