Σχεδιασμός γραφείων εταιρείας επαγγελματικής ψύξης και κλιματισμού – 2021


Πρόταση παρουσιασμένη με φωτορεαλιστικά

Υλοποίηση
Είσοδος, χώρος υποδοχής πελατών

Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Χώρος υποδοχής εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania

Υλοποίηση
Γραφεία εταρείας

Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - DesignMania
Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - αίθουσα συνεδριάσεων _DesignMania
Γραφεία εταιρείας ΤΕΨΕ - αίθουσα συνεδριάσεων _DesignMania