Μηνιαία αρχεία: Μάιος 2018


Ανακαίνιση καταστήματος επίπλων στην Πάρο. Στόχος της ανακαίνισης ήταν να αναβαθμιστεί και να αλλάξει ταυτότητα ο χώρος, με όσο το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις, έτσι ώστε να απευθύνεται σε διαφορετική πελατεία. Αλλαγή αισθητικής και ποιότητας (rebranding του χώρου) με λίγες αλλά καθοριστικές κινήσεις. Δείτε παρακάτω το πριν και το μετά.   Δείτε πώς […]

Interior Design Online _Furniture store in Paros