Ανακαίνιση καταστήματος επίπλων στην Πάρο.

Στόχος της ανακαίνισης ήταν να αναβαθμιστεί και να αλλάξει ταυτότητα ο χώρος, με όσο το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις, έτσι ώστε να απευθύνεται σε διαφορετική πελατεία.

Αλλαγή αισθητικής και ποιότητας (rebranding του χώρου) με λίγες αλλά καθοριστικές κινήσεις.

Δείτε την πρόταση εδώ.