Η νέα εποχή στο Interior Design και την Αρχιτεκτονική, που είναι ήδη εδώ, εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές της Ψυχολογίας του Χώρου. Ποιες είναι οι 8 κυριότερες τάσεις;

Read more