φύση στους εσωτερικούς χώρους


    Όλοι γνωρίζουμε πόσο μας ωφελεί η επαφή με τη φύση. Ακόμη κι αν δεν μπορούμε να βρισκόμαστε συχνά σε φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν τρόποι να δημιουργήσουμε παρόμοιες συνθήκες στο εσωτερικό της κατοικίας ή του χώρου εργασίας μας. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και η έμμεση επαφή με τη φύση, έχει […]

Μεταφέρουμε την ευεργετική επίδραση της φύσης στους εσωτερικούς χώρους